Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

Zameldowanie na pobyt stały (czasowy)
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Wymeldowanie z pobytu stałego (czasowego)
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Wydawanie dowodów osobistych
Zgromadzenia
Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Sprawy wojskowe

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział