Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Tomaszów Lubelski
Wydawanie zaświadczeń o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez miasto Tomaszów Lubelski
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział