Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Wydział Inwestycji i Rozwoju

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 Przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego  z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu  Miasta Tomaszów Lubelski
 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  inwestycji
 Opiniowanie podziału nieruchomości
 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu  publicznego
 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział