Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ramowy plan pracy Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2024 rok
Data utworzenia
2023-12-29
Opis

RAMOWY PLAN PRACY
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA 2024 ROK
PRZYJĘTY NA LXVIII SESJI ODBYTEJ W DNIU 29 GRUDNIA 2023 ROKU 

Lp.

Termin realizacji

Tematyka sesji

Komisje Stałe opiniujące

1.

STYCZEŃ

1. Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta.

- Komisje Stałe

2.

LUTY

1. Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta.

- Komisje Stałe

3.

MARZEC

1. Informacja o działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim oraz budowie i remontach chodników w mieście za 2023 rok – planowane zamierzenia na lata 2024-2025.

- Komisja Budżetu, Finansów Rozwoju i Promocji

- Komisja Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2023 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

- Komisja Budżetu, Finansów Rozwoju i Promocji

- Komisja Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

3. Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta.

- Komisje Stałe

4.

KWIECIEŃ

1. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2023”.

- Komisja Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

2. Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2023 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

- Komisja Budżetu, Finansów Rozwoju i Promocji

- Komisja Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

3. Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta.

- Komisje Stałe

5.

MAJ

1. Informacja o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2023 rok.

- Komisja Budżetu, Finansów Rozwoju i Promocji

- Komisja Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok

- Komisja Budżetu, Finansów Rozwoju i Promocji

- Komisja Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

3. Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta.

- Komisje Stałe

6.

CZERWIEC

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2023 rok.

- Komisje Stałe

2. Rozpatrzenie raportu o stanie miasta za 2023 rok.

- Komisje Stałe

3. Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta

- Komisje Stałe

7.

SIERPIEŃ

1. Informacja o działalności PGKiM Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim za 2023 rok.

- Komisja Budżetu, Finansów Rozwoju i Promocji

- Komisja Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta.

- Komisje Stałe

8.

WRZESIEŃ

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście za 2023 rok.

- Komisja Budżetu, Finansów Rozwoju i Promocji

- Komisja Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta.

- Komisje Stałe

9.

PAŹDZIERNIK

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2023/2024.

- Komisja Budżetu, Finansów Rozwoju i Promocji

- Komisja Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta.

- Komisje Stałe

10.

LISTOPAD

1. Uchwalenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.

- Komisje Stałe

2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta.

- Komisje Stałe

11.

GRUDZIEŃ

1. Uchwalenie budżetu miasta na 2025 rok.

- Komisje Stałe

2. Uchwalenie planu pracy Rady Miasta na 2025 rok.

- Komisje Stałe

3. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych.

- Komisje Stałe

4. Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta.

 

Przewodnicząca Rady Miasta
Monika Pikuła

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Dodano do BIP dnia: 2023-01-05 14:15:30