Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym
Znak
Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 22 stycznia 2016r.
Data utworzenia
2016-01-22
Opis

Zarządzenie Nr 8/2016
Burmistrza Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 22 stycznia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1942) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta
(-) Wojciech Żukowski

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Brodowski Janusz
Dodano do BIP dnia: 2016-02-02 10:59:41