Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony kotów wolno żyjących na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Miasta Tomaszów Lubelski w roku 2023
Data utworzenia
2023-03-08
Opis

Zarządzenie Nr 37/2023
Burmistrza Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 8 marca 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony kotów wolno żyjących na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Miasta Tomaszów Lubelski w roku 2023.

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 t. j.) art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony kotów wolno żyjących na terenie Miasta Tomaszów Lubelski w roku 2023.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie na realizację zadań publicznych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski http://www.tomaszow-lubelski.pl oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.

 

§ 3.

 

Przeprowadzenie procedury konkursowej nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu, o którym mowa w § 1.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta
(-) Wojciech Żukowski

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Światowiec Jadwiga Barbara
Dodano do BIP dnia: 2023-03-08 12:08:01