Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
Data utworzenia
2022-12-16
Opis

Zarządzenie Nr 113/2022
Burmistrza Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2022 roku

 

w sprawie jednolitego tekstu zarządzenia Nr 141/2018 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.

 

 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 110 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r., poz. 283) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

 1. Ogłasza się jednolity tekst zarządzenia Nr 141/2018 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.
 2. Jednolity tekst uwzględnia zmiany wprowadzone:
  1. zarządzeniem Nr 130/2019 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 29 listopada 2019 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
  2. zarządzeniem Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 4 czerwca 2020 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
  3. zarządzeniem Nr 95/2020 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 22 września 2020 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
  4. zarządzeniem Nr 18/2021 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 11 lutego 2021 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
  5. zarządzeniem Nr 111/2021 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 12 października 2021 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
  6. zarządzeniem Nr 122/2021 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 24 listopada 2021 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
  7. zarządzeniem Nr 57/2022 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 01 lipca 2022 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta
(-) Wojciech Żukowski

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Żukowski Wojciech Sławomir
Dodano do BIP dnia: 2019-02-01 13:15:08