Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym
Znak
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 3 marca 2017 r.
Data utworzenia
2017-03-03
Opis

Zarządzenie Nr 21/2017
Burmistrza Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 3 marca 2017 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) w związku z artykułem 204 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta
(-) Wojciech Żukowski

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Brodowski Janusz
Dodano do BIP dnia: 2017-03-06 11:42:15