Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Wydziały Urzędu Miasta
Data utworzenia
2023-03-01
Opis

Wydział Administracyjny
Siedziba:  ul. Lwowska 57
1.   imię i nazwisko Monika Teterycz
 funkcja Naczelnik Wydziału
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew.40, pok.19 /1 piętro/
2.   imię i nazwisko Sylwia Skorupska
 funkcja Z-ca Naczelnika Wydziału
 nr telefonu i pokoju  664-29-49, 664-37-40, wew.34, pok.30 /1 piętro/
3.   imię i nazwisko Agnieszka Franczak
 funkcja Inspektor ds. pracowniczych i obsługi komisji  stałych Rady Miasta
 nr telefonu i pokoju 664-29-49, 664-37-40, wew.38, pok.31 /1 piętro/
4.   imię i nazwisko Angelika Parol
 funkcja Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta
 nr telefonu i pokoju 664-29-49, 664-37-40, wew.38, pok.31 /1 piętro/
5.   imię i nazwisko Natalia Margolt
 funkcja Sekretarka
 nr telefonu i pokoju 664-29-49, 664-37-40, wew.31 i 77, pok.23 /1 piętro/
6.   imię i nazwisko Bogusław Stawarski
 funkcja Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych
 nr telefonu i pokoju  664-39-32 lub 664-37-40, wew.35,
pok.20 /1 piętro/
7.   imię i nazwisko Tomasz Franczak
 funkcja Inspektor ds. administracyjnych i informatycznych
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew.54 pok.8 /parter/
8.   imię i nazwisko Leszek Wenc
 funkcja Kierowca
 nr telefonu i pokoju  664-39-32 wew.52, pok.2 /parter/
9.   imię i nazwisko Mirosław Janiuk
 funkcja Konserwator
 nr telefonu i pokoju  664-39-32 wew.57 pok.12 /parter/
10.   imię i nazwisko Krzysztof Świderek
 funkcja Pomoc administracyjna
 nr telefonu i pokoju  664-39-32
12.   imię i nazwisko Henryka Truś
 funkcja Sprzątaczka
 nr telefonu i pokoju  664-39-32 wew.63 pok.15b /parter/

Wydziały
Wydział Budżetu i Finansów
Siedziba:  ul. Lwowska 57
1.   imię i nazwisko Renata Sitarczyk
 funkcja Naczelnik Wydziału
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 lub 664-39-20 wew.47 pok.6 /parter/
2.   imię i nazwisko Sylwia Wyszyńska
 funkcja Inspektor ds. wymiaru podatków  i spraw  finansowych
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew.65, pok.10 /parter/
3.   imię i nazwisko Marzena Oleszczak
 funkcja Inspektor ds. księgowości podatkowej i spraw  finansowych
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew.65 pok.5 /parter/
4.   imię i nazwisko Leszek Petela
 funkcja Inspektor ds. księgowości podatkowej i spraw finansowych
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew.65 pok.5 /parter/
5.   imię i nazwisko Danuta Dyniec
 funkcja Inspektor ds. księgowości podatkowej
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew.46 pok.9 /parter/
6.   imię i nazwisko Anna Caryk
 funkcja Inspektor ds. wymiaru podatków i spraw finansowych
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew.46 pok.9 /parter/
7.   imię i nazwisko Kamilla Segieda-Pisarek
 funkcja Podinspektor ds. księgowości podatkowej i spraw finansowych
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew.46 pok.9 /parter/
8.   imię i nazwisko Małgorzata Pióro
 funkcja Inspektor ds. płac
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew. 41 pok.11 /parter/
9.   imię i nazwisko Aneta Herda
 funkcja Inspektor ds. księgowości budżetowej
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew. 36, pok. 4 /parter/
10.   imię i nazwisko Agnieszka Kaźmierczuk
 funkcja Referent ds. księgowości budżetowej
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew. 48, pok. 7 /parter/
11.   imię i nazwisko Renata Łysko
 funkcja Inspektor ds. ewidencji i kontroli opłat za odbiór odpadów komunalnych
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew. 56, pok. 10 /parter/
12.   imię i nazwisko Dorota Pleskacz
 funkcja Inspektor ds. wymiaru podatków i spraw finansowych
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew. 46, pok. 9 /parter/

Wydziały
Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych
Siedziba:  ul. Lwowska 53
1.   imię i nazwisko Andrzej Grzeszczuk
 funkcja Naczelnik Wydziału
 nr telefonu i pokoju  664-28-87 wew.59, pok.11 /1 piętro/
2.   imię i nazwisko Elżbieta Kotowicz
 funkcja Inspektor ds. dowodów osobistych
 nr telefonu i pokoju 664-28-87 wew.53, pok.12 /1 piętro/
3.   imię i nazwisko Andrzej Mandziuk
 funkcja Inspektor ds. obronnych i ochrony danych osobowych
 nr telefonu i pokoju 664-23-24 lub 664-37-40, wew. 61 pok. 15 /parter/

Wydziały
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Siedziba:  ul. Lwowska 53
1.   imię i nazwisko Zbigniew Kuczyński
 funkcja Naczelnik Wydziału
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-39-93, wew.25, pok.1 /parter/
2.   imię i nazwisko Jarosław Antoszewski
 funkcja Podinspektor ds. promocji i  koordynator dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-39-93, wew.24, pok.3 /parter/
3.   imię i nazwisko Anna Sieradzka
 funkcja Inspektor ds. oświaty i kultury
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-39-93, wew.21, pok.2 /parter/
4.   imię i nazwisko Sławomir Kędra
 funkcja Inspektor ds. oświaty, sportu i spraw społecznych
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-39-93, wew.22, pok.2 /parter/
5.   imię i nazwisko Monika Nocek
 funkcja Inspektor ds. funduszy zewnętrznych
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-39-93, wew. 21, pok.2 /parter/
6.   imię i nazwisko Małgorzata Kostrubiec
 funkcja Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw społecznych
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-39-93, wew. 24, pok. 3 /parter/

Wydziały
Wydział Inwestycji i Rozwoju
Siedziba:  ul. Lwowska 57
1.   imię i nazwisko Marcin Zieliński
 funkcja Naczelnik Wydziału
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 44 pok.27 /1 piętro/
2.   imię i nazwisko Mateusz Gęborys
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 45 pok.26 /1 piętro/
 funkcja Z-ca Naczelnika Wydziału
3.   imię i nazwisko Andrzej Sigłowa
 funkcja Inspektor ds. inwestycji
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 43 pok.28 /1 piętro/
4.   imię i nazwisko Magdalena Śmiech
 funkcja Referent ds. planowania przestrzennego
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 43 pok.28 /1 piętro/
5.   imię i nazwisko Agnieszka Dyjak
 funkcja Inspektor ds. ochrony środowiska
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 45 pok.26 /1 piętro/
6.   imię i nazwisko Dorota Liput
 funkcja Inspektor ds. ochrony środowiska
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 45 pok.26 /1 piętro/
7.   imię i nazwisko Dorota Mazik
 funkcja Podinspektor ds. zamówień publicznych
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 42 pok.29 /1 piętro/

Wydziały
 
Urząd Stanu Cywilnego
Siedziba:  ul. Lwowska 53
1.   imię i nazwisko Wiesława Jakubiak
 funkcja Kierownik USC
 nr telefonu i pokoju  664-27-05 wew.51, pok.15 /1 piętro/
2.   imię i nazwisko Łukasz Bartoszyk
 funkcja Z-ca Kierownika USC
 nr telefonu i pokoju  664-27-05 wew.50, pok.16 /1 piętro/
3.   imię i nazwisko Małgorzata Pacuła
 funkcja Referent ds. USC
 nr telefonu i pokoju  664-27-05 wew.49, pok.16 /1 piętro/
4.   imię i nazwisko Beata Przybylska
 funkcja Inspektor ds. USC
 nr telefonu i pokoju  664-27-05 wew.49, pok.16 /1 piętro/

Wydziały
Wydział Gospodarki Komunalnej
Siedziba:  ul. Lwowska 53
1.   imię i nazwisko Jadwiga Światowiec
 funkcja Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-25-70, wew. 29, pok.10 /parter/
2.   imię i nazwisko Bożena Służewska
 funkcja Inspektor ds. mieszkaniowych
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-25-70, wew. 28, pok.9 /parter/
3.   imię i nazwisko Honorata Johan
 funkcja Referent ds. gospodarki gruntami
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-25-70, wew. 27, pok.8 /parter/
4.   imię i nazwisko Irmina Sapała
 funkcja Inspektor ds. gminnego zasobu nieruchomości
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-25-70, wew. 27, pok.8 /parter/
5.   imię i nazwisko Małgorzata Kupicz-Pomiankowska
   funkcja Referent ds. gospodarki komunalnej
   nr telefonu i pokoju  (084) 664-25-70, wew. 28, pok.9 /parter/
6.   imię i nazwisko Justyna Rak-Bełz
   funkcja Referent ds. gospodarki nieruchomościami
   nr telefonu i pokoju  (084) 664-25-70, wew. 28, pok.9 /parter/
7.   imię i nazwisko Edyta Puźniak
   funkcja Referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
   nr telefonu i pokoju  (084) 664-25-70, wew. 30, pok.4 /parter/

Wydziały
Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i handlu
1.   imię i nazwisko Barbara Drapała
 funkcja Inspektor ds. działalności gospodarczej i handlu
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-37-40 wew. 23, ul. Lwowska 53, pok.7 /parter/

Wydziały
Samodzielne stanowisko ds. koordynowania funduszy zewnętrznych
1.   imię i nazwisko Elżbieta Kopacz
 funkcja Inspektor ds. koordynowania funduszy zewnętrznych
 nr telefonu 664-39-32 lub 664-37-40, wew.35,
pok.20 /1 piętro/
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Teterycz Monika
Dodano do BIP dnia: 2013-05-26 21:18:50