Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego na temat Budżetu Miasta Tomaszów Lubelski na 2016 rok
Data utworzenia
2015-10-23
Opis

Uchwała Nr XIII/94/2015
Rady Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 23 października 2015 r.

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego na temat Budżetu Miasta Tomaszów Lubelski na 2016 rok. 

 

      Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) -  Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 

§ 1.

 

  1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego na temat części wydatków z budżetu Miasta Tomaszów Lubelski na 2016 rok. 
  2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, nazywane są dalej „Budżetem Obywatelskim”. 

 

§ 2.

 

Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§ 4.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta
M. Fus

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Żukowski Wojciech Sławomir
Dodano do BIP dnia: 2015-11-06 11:33:27